Společnost Stech s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) a pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.