Komunikace s Českým svazem včelařů, o. s.

03.09.2014

Naše komunikace s vedením ČSV a sekretariátem ČSV

Článek Dr. Ing. Kamlera "Rizika používání tekutých krmiv" - moje reakce na uvedený článek

30.6.2014
Žádost o zveřejnění mé reakce na článek Dr. Ing. Kamlera z čísla 6/2014

22.7.2014
Žádost o zaslání kritérií pro zveřejňování článků

14.8.2014
Zamítavá odpověď redakce časopisu Včelařství


Náš článek "Včelařství, cukrovarnictví a tekutá krmiva pro včely aneb pohled trochu z jiné strany"

13.8.2014
Žádost o zveřejnění článku Včelařství, cukrovarnictví a tekutá krmiva pro včely aneb pohled trochu z jiné strany

Text článku zde: Včelařství, cukrovarnictví a tekutá krmiva pro včely aneb pohled trochu z jiné strany


Naše telefonická komunikace s vedením ČSV, resp. se sekretariátem ČSV

DOTAZ (D) ODPOVĚĎ (O)

13.8. dopoledne
Pan Petr Hůlek volá na číslo ČSV, zvedá paní sekretářka Hladíková
Dotaz: Bylo by možné spojit se s panem předsedou JUDr. Brücklerem? Odpověď: Vyřídí panu předsedovi JUDr. Brücklerovi, pan předseda se dnes ozve, kontakt nedávají

14.8. dopoledne
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: Proč se p. předseda Brückler včera neozval? O: Paní sekretářka mu vyřídila, připomene mu to, p. předseda Brückler se ozve odpoledne

14.8. odpoledne
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: Proč se p. přds. Brückler neozval? O: Paní sekretářka mu vzkaz vyřídila, slíbil, že se ozve v pátek (15.8.)

15.8. dopoledne
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: Proč se p. přds. Brückler neozval? O: Paní sekretářka mu vzkaz vyřídila, slíbil, že se ozve ODPOLEDNE

15.8. odpoledne
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: Proč se p. Brückler neozval? O: Paní sekretářka mu vzkaz vyřídila, slíbil, že se ozve ODPOLEDNE

18.8.
Volá p. Brückler - proběhl informační rozhovor:
Pan Hůlek vysvětlil panu předsedovi JUDr. Brücklerovi, že se nám nelíbí postoj VÚVč k tekutým krmivům a disktriminace našeho výrobku APIVITAL® sirup;
že se nám nelíbí přístup vedení ČSV, které nereaguje na dopisy;
že se nám nelíbí práce redakční rady, kdy příspěvky do Včelařství mají tím větší šanci na uveřejnění, čím jsou to větší BLBOSTi - např. p. Dr. Ing. Kamler si může psát o tekutých krmivech, co se mu zachce, a obyčejný včelař na to ani nemůže odpovědět, přesto, že se ho to osobně týká.
Takto by se VÚVč chovat neměl, naopak by měl plnit svou odbornou funkci.
P. přds. Brückler slíbil, že prověří, zda redakční rada nepracuje laxně, a že se poinfurmuje na zveřejňování članků.
Dále, do 22.8.2014 dá dohromady schůzku lidí z ČSV, kde bude on a pozve tam p. Hůlka, zástupce Republikové rady ČSV a zástupce Redakční Rady časopisu Včelařství

P. Brückler se do 22.8.2014 neozval. Neozval se ani do pondělí 25.8.2014.

26.8. jsme opět začali denně volat na sekretariát ČSV a upomínat se o schůzku, slíbenou do 22.8.

26.8. poledne
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: P. Hůlek se upomíná o schůzku, slíbenou do 22.8. O: Paní sekretářka vyřídí p. přds. Brücklerovi, p. přds. Brückler se ozve dnes

27.8. 11:00
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: P. Hůlek se upomíná o schůzku, slíbenou do 22.8. O: Paní sekretářka vyřídí p. přds. Brücklerovi, p. přds. Brückler se ozve dnes

28.8. 15:00
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: P. Hůlek se požaduje, aby dali přímé číslo na p. přds. Brücklera, když nefunguje komunikace O: Paní sekretářka slíbila, že požádá p. přds. Brücklera o tlf. číslo

29.8. 13:00
Volá p. Hůlek, zvedá p. Hladíková
D: P. Hůlek se upomíná o schůzku, slíbenou do 22.8., a požaduje, aby mu dali přímé číslo na p. přds. Brücklera O: Paní sekretářka prý vyřídila, víc dělat nemůže

1.9. 14:00
Volá p. Hůlek, zvedá nová paní sekretářka Ziková
D: P. Hůlek se upomíná o termín schůzky a žádá telefonický kontakt na p. přds. Brücklera O: Paní sekretářka slíbila, že pošle email panu předsedovi

3.9. 16:00
Volá p. Hůlek, zvedá p. Ziková
D: P. Hůlek se upomíná, proč se nikdo neozval? O: Paní sekretářka email p. předsedovi poslala, víc dělat nemůže

4.9. 9:30
Volá p. Hůlek, zvedá p. Ziková
D: P. Hůlek se upomíná, proč se nikdo neozval? O: Paní sekretářka Ziková říká, že pan př. Brückler není, nechodí a nikdo neví kdy bude.
Paní sekretářka se ptá, zda by to nestačilo řešit s panem tajemníkem Petrů?
Pokud s tím p. přds. Brückler bude souhlasit, nemá proti tomu p. Hůlek námitek.
Domluva: volat zítra pana Petrů, zkusit v 8.30

5.9. 8:30
Volá p. Hůlek, zvedá p. Ziková
D: Lze mluvit s panem Petrů? O: Pan Petrů není, zavolá Vám.

5.9. 9:00
Pan tajemník Milan Petrů volá p. Hůlkovi
Poprvé zavolali, tak jak slíbili.

Pan tajemník Petrů slíbil svolat schůzku.
Dohodli, že ten den dá vědět, jak dopadlo.

5.9. večer
Pan tajemník Milan Petrů volá p. Hůlkovi
Pan tajemník Petrů se ozval a oznámil, že schůzka je dohodnutá na 17.9.2014 v 9.00 v Křemencově ulici v sídle ČSV
Schůzky se mají zúčastnit: pan předseda JUDr. Karel Brückler, pan doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D., pan Zdeněk Žák, pan Milan Petrů, pan Petr Hůlek
O jednání ze 17.9. Vás budeme informovat.

Štítky