CUKRY A KRMIVA PRO VČELY NA TRHU

JAKÉ TEKUTÉ CUKRY PRO VČELY JSOU NA TRHU?

Krmiva dovážená do České republiky se vzájemně liší především obsahem jednotlivých cukrů, obsahem balastu a prodejní cenou.

Nejpřirozenější potravou včel je samozřejmě med. Základními složkami medu jsou fruktóza a glukóza. Zájmem každého včelaře má tedy být podávání takového krmiva, které je svými parametry nejvíce podobné medu.

Pokud toto včelař dodržuje, pokládá základní stavební kámen pro silná, zdravá a vitální včelstva, která se mu pak již v prvních dnech jarní snůšky odvděčí.

Je jasné, že srovnatelného výsledku nelze dosáhnout s krmivy na bázi škrobů, protože ty obsahují velké množství balastních látek, jako jsou maltózy, malto-triózy apod.

SPRÁVNÉ KRMIVO

Správné krmivo pro včely tedy musí z většiny obsahovat základní cukry fruktózu, glukózu a pak samozřejmě vodu. Krmivo může obsahovat také sacharózu, neboť i tu je včela schopna využít.

Látky, které včela nevyužije, a především látky pro včelu jedovaté by v krmivu neměly být obsaženy. Jedná se např. o látku HMF, o nestravitelné cukry jako triózy, o složité cukry jako maltózy apod.
Podrobněji o správném složení krmiva ZDE.

PŘEHLED

Pro Vaši snadnější orientaci jsme pro Vás připravili přehled základního složení jednotlivých krmiv na Českém trhu dle oficiálních informací o složení, uváděných výrobci. Přehled začíná "referenčním krmivem", jímž je med.

Parametry medu

Orientační složení medu - pouze pro Vaše porovnání s krmivy, každý včelař má doma originál

Květový med obsah v sušině
fruktóza 47%
glukóza 38%
sacharóza 1%
vyšší cukry 11%
sušina 82%
HMF Český med max 20mg/kg

Náš výrobek APIVITAL® sirup

APIVITAL® sirup obsah v sušině
fruktóza 40%
glukóza 30%
sacharóza 30%
vyšší cukry méně než 1%
sušina 72,5%
HMF max 10mg/kg
(při měření ve VÚVč v Dole naměřeno u našeho prvního vzorku 1,8mg/kg)

Díky svému optimálnímu složení, mimořádně vysoké čistotě a vysokému standardu kvality, je APIVITAL® sirup Váš spolehlivý partner pro krmení Vašich včelstev.

Apiinvert - oficiální složení

Apiinvert obsah v sušině
fruktóza 39%
glukóza 30%
sacharóza 31%
vyšší cukry 0%
sušina 73%
HMF neuvedeno

Apiinvert - dle výsledků měření VÚVč v Dole

Apiinvert obsah v sušině
vzorek č. 1 vzorek č. 2
fruktóza 49,4% 51,8%
glukóza 43,0% 45,8%
sacharóza 7,6% 2,3%
vyšší cukry nedetekováno nedetekováno
sušina 72,2% 72,3%
HMF 65,4 mg/kg 44,8 mg/kg

Apifood

Apifood obsah v sušině
fruktóza 22 - 28%
glukóza 30 - 37%
maltóza 17 - 24%
maltotrióza 5 - 15%
další vyšší cukry neuvedeno
sušina 77 - 79%
HMF max. 40 mg/kg

Apifortuna

Apifortuna obsah v sušině
fruktóza 25%
glukóza 33,5%
maltóza 20,5%
maltotrióza 21%
sušina 77 - 79%
HMF neuvedeno

Agenabon

Agenabon obsah v sušině
fruktóza 17%
glukóza 24%
maltóza 42%
maltotrióza a další vyšší cukry 17%
sušina neuvedeno
HMF neuvedeno

SugarBee

SugarBee obsah v sušině
fruktóza 39 - 44%
dextróza (glukóza) 28 - 33%
maltóza 12 - 16%
trióza 2 - 8%
vyšší cukry 6 - 12%
sušina 77,5 - 78,5%
HMF neuvedeno

POKRAČOVAT NA:

Technika krmení - jak snadno a rychle nakrmit včelstva