KRMNÉ CUKERNÉ TĚSTO APIVITAL® PRO VČELY

Kromě tekutého krmiva pro včely dodáváme včelařům také cukrové krmné těsto APIVITAL®, jehož základem je sacharóza. APIVITAL® těsto je náhrada medocukrového těsta, které si mnozí vyrábíte z medu a cukru.

APIVITAL® těsto

Těsto pro včely APIVITAL® je tvořeno přesycenou cukernou hmotou z velmi jemných mikrokrystalů sacharózy, které jsou velké cca 1/100mm. Tyto krystaly jsou od sebe vzájemně odděleny tekutou fází, která zabraňuje srůstání krystalů.

APIVITAL® těsto se využívá především:

  • při doplňování zásob v předjaří (podněcování)
  • při tvorbě oddělků
  • pro přikrmování v bezsnůškovém období
  • při časném zimním krmení

Jarní podněcování, tvorba oddělků, krmení v bezsnůškovém období a zimní krmení kladou každé zcela odlišné nároky na použití včelích krmiv.
S našimi produkty APIVITAL® sirup a APIVITAL® těsto získáte vynikající výrobky vhodné pro každou Vaši potřebu krmení včel.

Tabulka porovnává vhodnost použití tekutého krmiva a cukrového krmného těsta v různých fázích včelařova roku:

POUŽITÍ
APIVITAL®
sirup
APIVITAL®
těsto
JARNÍ PODNĚCOVÁNÍ vhodné ideální
TVORBA ODDĚLKŮ vhodné ideální
KRMENÍ VE SNŮŠKOVÝCH MEZERÁCH ideální ideální
ČASNÉ ZIMNÍ KRMENÍ vhodné ideální
POZDNÍ ZIMNÍ KRMENÍ ideální méně vhodné

ideální - ideální
vhodné - vhodné
méně vhodné - méně vhodné


POSTUP

Pokud chcete jednoduše a snadno krmit či přikrmovat včely těstem, doporučujeme následující postup krmení:

TECHNIKA KRMENÍ TĚSTEM (balení s vaničkami 2,5 kg)

Vakuově balené těsto pro včely, vaničky po 2,5 kg (6 ks v jednom balení)

Práce s těstem, které je baleno po 2,5 kg, je velice pohodlná:

  • - na jedné straně vakuově balené placky těsta vytvoříme otvor o velikosti cca 8 cm
  • - na horní nástavek úlu přidáme rámeček vysoký 2,5 až 3 cm
  • - placku těsta APIVITAL® otočíme otvorem dolů a umístíme přímo na vrchní loučky rámků
  • - včely otvorem zespod vše vyberou, nic nezasychá

Ilustrace k postupu krmení těstem APIVITAL®:

Krmení včel cukrovým těstem - Nejdříve na jedné straně cukrového 'koláče' vytvoříme otvor cca 8 cm velký Krmení včel cukrovým těstem - zvýšíme prostor pomoci rámečku vysokého 2,5 až 3 cm Krmení včel cukrovým těstem - placku těsta otočíme otvorem dolů a položíme do úlu přímo na vrchní loučky rámků a mírně ji přimáčkneme Krmení včel cukrovým těstem - úl zakryjeme tak, jak jsme zvyklí: durofolovou filií ... Krmení včel cukrovým těstem - ... uteplivkou ... Krmení včel cukrovým těstem - ... a nakonec stříškou.


Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení. Pro pohyb v galerii obrázků můžete použít Vaši klávesnici (klávesy šipka vpravo a šipka vlevo)


BALENÍ, DOPRAVA

Pro všechny možnosti balení a dopravy klikněte zde.