ZÁSADY SPRÁVNÉHO KRMENÍ

ZIMNÍ KRMENÍ

Je dobře známé, že přežití včelstva a jeho kondice v předjaří závisí ve značné míře na vlastnostech úlu, zdraví včel a kvalitě krmení. Produktivita včelstev a jejich zdraví jsou tak zásadně formovány dodaným krmivem.

Med, po tisíciletí přirozená potrava včel a současně vzor každého krmiva pro včely, se skládá z převážné části ze dvou základních cukrů: z fruktózy a glukózy.

KRMIVO PRO VČELY

Každý dobrý včelař ví, že odebrané medné zásoby, které mu slouží k utužení jeho zdraví či k ekonomickému profitu, musí doplnit pouze adekvátní náhradou.

APIVITAL® sirup je krmivo, které splňuje tento požadavek a udrží včelstvo v dobré kondici po celé zimní období.

Pro správné včelí krmivo platí:

  • musí se skládat z cukrů, které včela dokáže zpracovat: fruktóza, glukóza a sacharóza (sacharóza je dvojcukr, který včela jako jediný dokáže pomoci enzymu invertázy rozložit na fruktózu a glukózu)
  • vyžaduje správně vyvážený poměr těchto cukrů především proto, aby výsledný roztok byl krystalicky stabilní i za nízkých teplot a nedocházelo ke krystalizaci v buňkách
  • krmivo nesmí obsahovat látky, které jsou pro včelu nebezpečné
  • krmivo by nemělo obsahovat látky, které včela nevyužije, jejich odstranění je pro včelu zátěž biologická, energetická a pro včelaře je to zátěž finanční

Co má obsahovat dobré krmivo pro včely

HLAVNÍ SLOŽKY
fruktóza
glukóza
sacharóza
voda

Co nemá či nesmí obsahovat dobré krmivo pro včely

LÁTKA POZNÁMKA
maltóza maltóza sestává ze dvou molekul glukózy, je pro včelu problematicky zpracovatelná a hrozí nebezpečí přechodu maltózy do medu
trióza, tetróza a ostatní pro včelu nestravitelné "-ózy" a oligosacharidy, obecně uváděné jako vyšší cukry včela neumí zpracovat
HMF (Hydroxymethylfurfural) Pokud je větší množství obsaženo v krmivu, včela se snaží HMF z krmiva pracně odstranit a vyčistit tak své budoucí zásoby na pro ni přijatelné minimum obsaženého HMF.
Viz Ceksteryte (2006) [1] a Jachimowicz (1975) [2].
(Český med může např. obsahovat do 20mg/kg HMF)

NEBEZPEČÍ POUŽÍVÁNÍ NEVHODNÝCH KRMIV

Při použití nevhodných krmiv si včela nestravitelné látky ukládá do výkalových váčků.
V případě, že se včele výkalové váčky naplní a chybí dostatečný prolet, včela kálí v úle, hrozí nosemózní onemocnění (nosema, nosemóza, nosematóza) a včela hyne.

Nosema je po varroáze nejrozšířenější zdravotní problém včelstev u nás. Jednou z hlavních příčin onemocnění je špatná výživa včelstev. Za nejúčinnější prevenci proti vzniku nosemózního onemocnění je považována správná výživa včel a hygiena.

Literatura:
[1] Violeta Ceksteryte, Jurgis Racys. The quality of syrups used for bee feeding before winter and their suitability for bee wintering. Journal of Apicultural Science. 2006, 50, 1,
[2] Jachimowicz T. and El Sherbiny G. Zur Problematik der Verwendung von Invertzucker fur die Bienenfutterung. Apidologie. 1975, 6, 121 – 143.

POKRAČOVAT NA:

Porovnání krmiva APIVITAL® sirup a roztoku krystalového cukru