Výzkumný ústav včelařský potvrdil kvalitu našeho krmiva

22.05.2014

V lednu t.r. jsme si nechali ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole udělat rozbor krmiva APIVITAL® sirup.

V dubnu jsme z VÚVč konečně dostali odpověď s očekávanými výsledky měření. Výsledky přesvědčivě ukazují, že naše krmivo pro včely APIVITAL® sirup je kvalitní a čisté, neobsahuje škroby a jejich deriváty a má složení takové, jaké deklarujeme.

Podrobnosti o laboratorním měření najdete na stránce Certifikátů a měřicích protokolů

Štítky